Shop

Voorlopig wordt nog gewerkt met de oude webshop van Raindropchess Media

Het productenaanbod zal zich de komende jaren toespitsen op materialen voor beginnende schakers, scholen en clubs.
Ook komt de focus nog meer komen te liggen op ondersteuning bij jeugdschaakpromotieprojecten en de daaraan verbonden “op maat” leveringen. Centraal staat hier de relatie met de klant waarbij het uitgangspunt “duurzaamheid in aandacht voor het spel” een vaste waarde zal zijn.
Er zijn schaakmateriaalpakketten in voorbereiding gericht op schaakspel verkenning in het basisonderwijs, buitenschoolse opvang en buurtwerk.