Home

Welkom bij 468 Innovation. Het is de nieuwe naam waarbinnen alle activiteiten van onderwijs- en schaakondernemer Jozias Hillenkamp zijn gebundeld. 468 staat voor ontwikkelen, voor verder komen, een route vinden die je helpt een vraagstelling op te lossen. 468 staat ook voor het ontdekken van meerdere mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
Of het nu gaat om een spel, persoonlijke ontwikkeling of het optuigen van een groot project, het uitgangspunt is steeds gelijk: het samen zoeken naar uitkomsten, mogelijkheden en oplossingen.
Op 468Educatie vind je de onderwijsinnovaties voor rekenen en taal, gelinkt aan de beweging van de schaakstukken.
468Chess is de nieuwe pijler onder de schaakspel vernieuwingen (varianten Raindropchess en Square4Chess) en het portaal voor ondersteuning bij schaakprojecten zoals Jeugd Schaak Noord.
468Coaching beschrijft de persoonlijke ontwikkelingsbegeleiding en -training (voorheen onder de naam PePeVeO, Praktijk voor Pedagogiek en Vraaggestuurd Ontwikkelen).
468Theater is een verbinding met mijn jongere jaren, waarin ik met mijn levenspartner een theaterbedrijf heb gerund. De wens af en toe weer op het podium te staan krijgt spoedig vorm in een geheel nieuw programma voor het basisonderwijs.
De webshop (468Shop) krijgt in 2018 een ander uiterlijk en zal worden ingericht met basisschaak materialen voor club en school en diverse innovaties die bijdragen aan schaakplezier. Het assortiment van de winkel op schaaktoernooien zal veel ruimer zijn en steeds afgestemd op de doelgroep.

Mijn streven is om alle projecten waarbij ik betrokken ben van een passend design te voorzien. Samen met designbureau Griphix en Studio Oosterhuis werk ik al vele jaren aan vormgevingszaken voor diverse projecten. Op 468Design een inkijkje in onze bijdragen: kleur geven aan spelen, schaken, leren en ontwikkelen.