Projecten

Pilot “Schaakstukken brengen beweging in het onderwijs”
In Appelscha op basisschool de Mandebrink is van oktober 2016 tot maart 2018 een pilot denken en bewegen uitgevoerd, waarbij schaakstukken een rol spelen bij het aanleren van reken- en taalvaardigheden. Met neurowetenschapper Martin Elderson is een samenwerking opgebouwd om een methode te ontwikkelen die goede ondersteuning kan bieden voor kinderen die onvoldoende vorderingen maken met de gangbare methodes die een school gebruikt. Bovendien wordt er veel gebruik gemaakt van grote ruimtes al speellokaal en schoolplein. Aan dit innovatieve project is ook Europese subsidie toegekend.

De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar de relatie tussen leren schaken (in alle vormen) en leerprestaties.