Projecten

Op een aantal plaatsen en regio’s in Nederland wordt gewerkt aan het toepassen of implementeren van de methode. Dat gebeurt zowel als middel bij het leren schaken als bij ondersteuning voor leren en ontwikkelen in het algemeen. Een aantal lopende projecten:

Pilot “Schaakstukken brengen beweging in het onderwijs”
In Appelscha op basisschool de Mandebrink loopt sinds oktober 2016 een pilot denken en bewegen waarbij schaakstukken een rol spelen bij het aanleren van reken- en taalvaardigheden. Met neurowetenschapper Martin Elderson is een samenwerking opgebouwd om een methode te ontwikkelen die goede ondersteuning kan bieden voor kinderen die onvoldoende vorderingen maken met de gangbare methodes die een school gebruikt. Bovendien wordt er veel gebruik gemaakt van grote ruimtes al speellokaal en schoolplein. Aan dit innovatieve project is ook Europese subsidie toegekend.
U kunt een bezoekje brengen aan de kijkdag op 12 mei op CBS de Mandebrink in Appelscha.

Vanaf september 2017 zullen meer basisscholen bij de pilot aansluiten. De Pabo van Stenden Hogeschool Assen staat positief tegenover stageplaatsen voor hun studenten bij scholen die aan de pilot meedoen. De Rijksuniversiteit Groningen is een grootschalig onderzoek gestart naar de relatie tussen leren schaken (in alle vormen) en leerprestaties.

Schaken met 468 Educatie voor alle basisscholen in Drenthe, periode 2017-2019

Op 12 mei 2017 wordt op basisschool Theo Thijssen in Assen het startsein gegeven voor 3 jaren jeugdschaak voor iedereen. Meer info volgt.