Privacy

Privacy statement van 468 Innovation

1. Over de eigenaar van de websites
468 Innovation is eigenaar van de hieronder genoemde websites en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer: 02049037.
468 Innovation is de beheerder van de website http://www.468innovation.com, alsmede www.468educatie.nl en www.468shop.nl 

468 Innovation zet zich in voor de bescherming van de privacy van bezoekers van haar websites en de webshop. Persoonsgegevens van bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 468 Innovation voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder wordt aangegeven hoe 468 Innovation persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt.

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de websites en webshop worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door 468 Innovation verzameld voor de bij punt 3 genoemde doeleinden. Deze gegevens staan 468 Innovation ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren bij het bestellen van producten in de webshop dan wel op digitale contactformulieren ten behoeve van het stellen van vragen.
Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (e-mailadres, NAW-gegevens) en bij de webshop ook uw banknummer.

3. Op welke wijze en waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?
468 Innovation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • in het algemeen ten behoeve van het uitoefenen van de bedrijfsdoelstellingen;
  • het verstrekken en verzenden van informatie (nieuwsbrief) en/of het doen van aanbiedingen;
  • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
  • het doen van relatiebeheer;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden aan niemand verstrekt behalve dan in bijzondere gevallen als er om gevraagd is en dan alleen met schriftelijke toestemming van uzelf.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
468 Innovation neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De websites van 468 Innovation kunnen verwijzingen naar websites van andere bedrijven of instellingen bevatten. 468 Innovation is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven of instellingen. 468 Innovation raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven of instellingen te raadplegen.

7. Wijzigingen van het privacy statement
468 Innovation behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen, uiteraard binnen de wettelijke kaders die hieraan gesteld zijn.

8. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot jozias@468innovation.com