468 voor lesgevers

In dit menu een aantal pagina’s met didactische aanwijzingen voor lesgevers en trainers.

  • Algemene gebruiksadviezen
  • Toepassingen in de schaakles