468 Chess uitleg

“Een ontdekkingsreis naar het schaakspel

Een informatie pagina over het hoe en waarom achter 468 Chess.

De vier didactische kernwaarden bij 468 Chess

  • Spelen
  • Ontdekken
  • Zelf bedenken
  • Route i.p.v. antwoord

Deze kernwaarden leggen de basis voor het aanslaan van de methodiek en het plezier met het spel.
Met name in situaties waar lesgevers gewend zijn de richting naar het beste (enige juiste) antwoord te begeleiden is het zaak afstand te nemen en het kind in zijn of haar eigen ontdekproces te laten. Het leereffect zal sterker zijn als kinderen zo lang mogelijk in deze “speeltuin van het schaakspel” hun eigen gang kunnen gaan. Als de uitdaging er niet meer is zal het kind dat zeker aangeven. En veel kinderen zullen hun eigen ontdekkingen graag willen delen met een lesgever, dus contact zal er zeker komen! En dat zal waardevol zijn omdat de lesgever zo inzicht krijgt in de oplos- en denkstrategieën van het kind.
De wat complexere puzzels van 468Chess zijn prima als afwisseling te gebruiken naast de reguliere schaakles. Schaaktrainers en schaaklesgevers kunnen zelf beoordelen welke dat zijn.

Minder velden en minder stukken

“468” is een afgeleide van drie schaakbordformaten: Een bord met 4×4 velden, een bord met 6×6 velden en het bekende bord met 8×8 velden. Van klein naar groter, dat helpt veel kinderen om zich beter te focussen op het te leren doel, om b.v. met het ene schaakstuk het andere te slaan.
Toren, loper, paard en dame zijn vier schaakstukken waarmee kinderen zich eenvoudig kunnen verbinden. Ze zijn verschillend, maar wel gelijkwaardig. Ze hebben elk hun eigen “karakter”, hun unieke eigenschap. Volgens de in de schaakregels vastgestelde bewegingsrichting of bewegingspatronen kunnen ze stukken van de tegenstander veroveren. Ze kunnen samenwerken door in teamverband elkaar te verdedigen dan wel te helpen met aanvallen.
Alle spelpuzzels in de boekjes van 468 Chess beginnen met een of meer van deze vier stukken.

Succeservaring tijdens ontdekkingsreis
468 Chess is een methode die kinderen uitdaagt op ontdekkingsreis te gaan.
Kinderen leren en ontwikkelen het meest krachtig als ze zelf aan de slag mogen, zelf mogen proberen en ontdekken hoe iets werkt. Veel zelf doen en dingen mogen bedenken en dat toepassen is de meest effectieve manier iets te leren begrijpen.
Omdat het vinden van één route om ergens te komen (om b.v. een schaakstuk te veroveren) in het begin belangrijker is dan het zoeken naar de beste of snelste route, ervaren kinderen al snel succes. En dat is nodig om de ontdekkingsreis te vervolgen. Veel spelpuzzels hebben meerdere oplossingsroutes. Het ontdekken van die verschillende routes helpt ook de schaakvaardigheden te ontwikkelen.

Daarbij past ook dat een kind na een paar pogingen de snelste route ontdekt en zelf (of samen met een ander) kan bevestigen dat het ook de snelste route is. Een antwoordenboek is er niet om het te controleren. Het ontbreken daarvan in inherent aan de methodiek.
Motivatie en plezier zijn belangrijke voorwaarden om tot succeservaringen te komen. Het succes van je eigen keuzes en handelen brengt je vervolgens verder.

Punten scoren
Veel puzzels in het 468 Chess concept hebben tot doel om via slimme routes en schaakzetten een bepaald aantal punten te scoren. Belangrijk spelonderdeel zijn de blauwe houten blokjes en schijfjes. Deze worden volgens het plaatje op de aangegeven velden op het bord gelegd. Ze zijn bedoeld om te vangen (te scoren) door met je eigen schaakstuk naar het veld te gaan als je aan de beurt bent. De blokjes zijn 1 punt waard, de schijfjes 2 punten.
De schaakstukken zelf hebben hun waarde vanuit het schaakspel: Toren 5 punten, loper en paard elk drie punten en de dame 9 punten. Bij een aantal puzzels voor het 6×6 bord doen ook pionnen in het spel mee. De pionnen kunnen ook geslagen worden. Ze hebben als waarde 1 punt.

De 468 Chess boekjes met schaakpuzzels
Bij de methode horen boekjes met schaakpuzzels, apart voor het bord met 4×4 velden en apart voor het bord met 6×6 velden. De schaakpuzzels zijn opgebouwd volgens didactische principes “van klein naar groot en van weinig naar meer”. De boekjes bestaan steeds uit 40 solo puzzels en 40 puzzels voor 2 spelers. Per thema is sprake van een opbouw in niveau of complexiteit.

    
De puzzels voor het 8×8 bord zijn in voorbereiding (verschijning dec. 2019).
De uitleg bij de puzzels (wat je mag gebruiken en wat het doel is) wordt aangegeven middels picto’s.
Een lijst met de picto’s en de betekenissen vind je hier: 468 Chess picto’s
In de puzzelboekjes staat op elke pagina, bovenaan links in de grijze balk, wat je mag doen (b.v. slaan of een stuk bijplaatsen) en in het rechterdeel van de grijze balk staat het speldoel gegeven. Het doel is soms weergegeven met meerdere picto’s, zoals een picto voor “punten verzamelen” en een samengestelde picto voor “in 5 beurten”

De beschikbare spelmaterialen:
spelbord 4×4 en spelbord 6×6 (vouwbaar), chessmat, gekleurde schaakstukken, blauwe blokjes en schijfjes in handig sluitbaar bakje, puzzelboekjes 4×4 en 6×6.
Het bijpassende 8×8 spelbord is ook al leverbaar (ook prima te gebruiken in de reguliere schaaklessen).
De schaakvelden zijn op alle borden gelijk: 5×5 cm De geleverde schaakstukken hebben k.h. 95 mm.
De 468 Chess producten vind je in de shop.