Jeugd

Ruim 15 jaren ben ik actief als zelfstandige met het begeleiden van kind en jongere met een bijzondere ontwikkeling. Vanuit een netwerk met mensen die ander onderwijs zochten ben ik in contact gekomen met die ouders. Naast ontwikkeling van gedrag krijgt meestal ook het leren en de leerstrategie veel aandacht. Daarin is het contact met school van essentieel belang.
Ik heb veel kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong (bij kleuters), begaafdheid en hoogbegaafdheid. Omdat goed kunnen leren samenhangt met je prettig voelen, je erkend en gewaardeerd voelen streef ik naar een goede afstemming tussen school (onderwijsaanbod en begeleiding) en de leervermogens van elk kind.
Daarbij hoort het tijdig vaststellen wat de leervermogens en leerstrategie van elk kind zijn. Zaken als onderpresteren, negatief gedrag ontwikkelen ten gevolge van een onvoldoende passend onderwijsprogramma en te vaak ziek thuis kunnen daarmee vermeden worden.

Naast kennis van en praktijkervaring in het onderwijs ligt de kracht van mijn begeleiding in het vermogen op ongedwongen wijze en vanuit een open houding contact te leggen met kind en ouder. Vanuit dat vertrouwen kan er meestal een passend begeleidingsplan worden opgesteld.
Ik blijf het graag doen omdat het zo dankbaar is om iemand “in kleine, iets grotere of soms hele grote stapjes” verder te brengen.
Recent ben ik ook het pad van ouder(gezins) coaching opgegaan.

Begeleidingswerk bij ontwikkeling van jeugdigen doe ik naast ander werk. Ik heb het zelf nodig meerdere kanten van mijzelf te blijven ontwikkelen, zo kent mijn omgeving mij ook. Daarom vindt u op deze website een veelheid aan bezigheden.

Er wordt nog gewerkt aan informatie over:
-Begeleidingsvisie,
-Achtergronden,
-Tips (en links naar nuttige websites),
-Begeleidingstrajecten,
-Contracten,
-Pgb aanvraag,
-Tarieven.