Shop

Voorlopig wordt nog gewerkt met de oude webshop van Raindropchess Media

Deze shop zal worden overgezet naar 468 Innovation.
Het productenaanbod zal zich de komende jaren toespitsen op materialen voor beginnende schakers, scholen en jeugdclubs.
Ook komt de focus nog meer te liggen op ondersteuning bij jeugdschaakpromotieprojecten en de daaraan verbonden “op maat” leveringen.
Er zijn schaakmateriaalpakketten in voorbereiding gericht op schaakspel verkenning in het basisonderwijs, buitenschoolse opvang en buurtwerk.